X
تبلیغات
رایتل

به نام خدا

 

برای شادی و سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان (عج) 3 صلوات بفرستید.

با استناد از امام صادق(ع) روایت شده است: رسول خدا (ص) در میان جمعى در باره آفریده ها و چگونه آفریده شدن آنها صحبت مى کردند نا وقتى که به خلقت انسان رسیدند که انسان تغیان کرد و گفت: من از همه قوى تر هستم  و هیچ کس مانند من نیست، آن گاه خداى تبارک و تعالىٰ مرگ را آفرید و مرگ، انسان را فرا گرفت، پس در آن موقع انسان ذلیل شد؟

مرگ نیز تغیان کرد و گفت: هیچ کس و هیچ چیز از من قوى تر نیست آن گاه خداى تبارک و تعالىفرمود: اى مرگ! به خودت افتخار نکن؛ زیرا من تو را بین اهل بهشت و اهل جهنم خواهم کشت و هرگز زنده نخواهم کرد.

 

همان، ج8، ص129 و 349

به نام خدا

 

برای شادی و سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان (عج) 3 صلوات بفرستید.

شیخ راوندى در نوادر با استناد از امام موسىٰ کاظم (ع)، از رسول خدا (ص) روایت کرده است: به راستی آسان ترین عذاب در جهنم « ابن جذعان ‌» است. از رسول خدا(ص) سؤاال شد: ابن جذعان در دنیا چه کارى کرد که عذابش آسان است.

ایشان فرمودند: به راستى که او اطعام مى داد.

 

همان ص 78.

به نام خدا

 

برای شادی و سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان (عج) 3 صلوات بفرستید.

شیخ صدوق در خصال با استناد از امام محمد باقر(ع)، از پدران بزرگوارشان (ع)، از امام حسین و امام حسن (ع)، از امام على(ع)، از رسول خدا(ع) روایت کرده است: به راستى جهنم در روز قیامت با سه کس سخن مى گوید: پادشاه، دانشمند و ثروتمند.

به پادشاه مى گوید: اى پادشاه! به راستى خداى تبارک و تعالىٰ به تو قدرت و پادشاهى داده است؛ ولى تو با عدل و انصاف با خلق خدا عمل نکردى و با ظلم و زور با آنها رفتار کردى. سپس جهنم او را مانند پرنده اى که از زمین دانه جمع مى کند بر مى گیرد و وارد آتش جهنم مى کند.

به دانشمند مى گوید:اى دانشمند! به راستى خداوند به تو علم و دانش داد است، اما تو به آن عمل نکردى، آنگاه او را نیز وارد جهنم مى کند.

پس به ثروتمند مى گوید: اى ثرتمند! به راستى خداى تبارک و تعالىٰ  به تو ثروت داده است؛ اما تو آنرا در راه عیش و نوش خود خرج کردى و به فقرا و ستمدیدگان و نیازمندان کمک نکردى، پس وارد آتش شو، آن گاه او را نیز وارد آتش مى کند.

 

همان، ص55

به نام خدا

 

برای شادی و سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان (عج) 3 صلوات بفرستید.

شیخ راوندى در نوادر با استناد از رسول خدا(ص) روایت کرده است: زناکار را در جهنم، بالاى اهل جهنم مى آورند، آن گاه قطره اى از فرجش بر اهل جهنم مى افتد و اهل جهنم از بوى گند آن بى زار مى شوند.

سپس اهل جهنم با صداى بلند به فرشتگان جهنم مى گویند: این چه بوى گندى است که ما را آزار مى دهد؟

آن گاه به آن ها گفته مى شود: این بوى گند براى شخص زناکار است.

 

همان

به نام خدا

 

برای شادی و سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان (عج) 3 صلوات بفرستید.

شیخ مفید در اختصاص با استناد از ابن عباس روایت کرده است: روزى عبدالله بن سلام از پیامبر(ص) پرسیدند: اى رسول خدا هفده چیست؟

هفده اسم از نام هاى خداوند تبارک و تعالىٰ است که بین بهشت و جهنم نوشته شده است که اگر این هفده اسم نبود آتش جهنم شعله ور مى شد تمام هفت آسمان و هفت زمین را مى سوزاند.

بهار، ج1، ص78.

به نام خدا

 

برای شادی و سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان (عج) 3 صلوات بفرستید.

با استناد از رسول خدا (ص) روایت شده است: از چشمه هاى آب گرم که در اطراف آن آهک و گوگرد وجود دارد براى درمان دردها استفاده نکنید و آن چشمه هاى آب گرم در بالاى کوها قرار دارد و بوى کبریت و گوگرد از آن خارج مى شود. پس به درستى که آن چشمه ها از حرارت آتش جهنم به وجود آمده اند.

 

همان، ج6، ص389 و ج1، ص78.

به نام خدا

 

برای شادی و سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان (عج) 3 صلوات بفرستید.

در تفسیر فرات با استناد از محمد بن احمد روایت شده است: امام على (ع) فرمودند: روزى رسول خدا به من فرمودند: اى على! به راستى که جبرئیل (ع) نزد من آمد و به من خبر داد که امتم بعد از من به تو خیانت و اهانت خواهند کرد، پس «ویل» بر آن ها باد و آن را سه بار تکرار کرد.

به ایشان عرض کردم: معناى ویل چیست؟

ایشان فرمودند ویل، سرزمینى است در جهنم که جایگاه دشمنان تو و کسانى است که با خاندان تو جنگ مى کنند و کسانى که در بیعت کردن با تو خیانت مى کنند.

سپس فرمودند: و «طوبىٰ» براى دوست داران تو و دوست داران اهل بیت (ع) است و آن را سه بار تکرار فرمودند.

عرض کردم پدر و مادرم به فدایت! طوبىٰ چیست؟

ایسان فرمودند: «طوبى» درختى است در بهشت که تنه و ریشه آن در اتاق تو است و هیچ مکانىدر بهشت نیست مگر اینکه ساقه اى از آن درخت در آن وجود داردو هرکس بخواهد چیزى تناول کند به امر خداوند، شاخه آن درخت آن قدر پایین مى آید تا وقتى که در دست  او قرار گیرد و در آن درخت از هر نوع میوه و غذا و جامه و... وجود دارد.

 

همان، ج1، ص87

به نام خدا

برای شادی و سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان (عج) 3 صلوات بفرستید.

شیخ طبرسى در امالى ب استناد از رسول خدا روایت کرده است: حبیبم جبرئیل امین (ع)به من فرمود: خداى تبارک و تعالى در جهنم، کوهى به نام «سکران» آفریده است و در دامنه آن کوه، سرزمینى به نام «غضبان» قرار دارد. در سرزمین، دره است که عمق آن، صد سال راه است. در آن دره صندوق هایى از آتش وجود دارد و در آن صندوق ها، جامه ها و زنجیرها و دست بندهایى از آتش براى اهل جهنم وجود دارد که در آنجا ساخته مى شوند.

 

همان ، ص 19

به نام خدا

 

برای شادی و سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان (عج) 3 صلوات بفرستید.

شیخ صدوق در عیون اخبار الرضا با استناد از امام على(ع) روایت کرده است: روزى با فاطمه(ع) نزد رسول خدا(ص) مشرف شدیم؛ در حالى که ایشان در حال گریه کردن بودند. به ایشان عرض کردم: اى رسول خدا(ص)! پدر و مادرم به فدایت، چه چیزى شما را به چنین روزى در آورده است؟

برو به ادامه مطلب...

ادامه مطلب ...

به نام خدا

 

برای شادی و سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان (عج) 3 صلوات بفرستید.

با استناد روایت شده است: روزى جبرئیل امین(ع) هنگام زوال خورشید نزد رسول خدا(ص) نازل شد؛ در حالى که هیچ وقت در آن هنگام نزد رسول خدا(ص) نازل نمى شد.

رسول خدا(ص) در آن موقع هیچ صدایى از جبرئیل(ع) نشنیدند و خیلى تعجب کردند و از ایشان پرسیدند: اى جبرئیل(ع)! تا به حال این طور بر من نازل نشده بودى، چه اتفاقى افتاده است؟

 

برو به ادامه مطالب...

ادامه مطلب ...

به نام خدا

 

برای شادی و سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان (عج) 3 صلوات بفرستید.

با استناد روایت شده است که وقتى این آیه شریفه: « وَ اِنَّ جَهَنَّمْ لَمَوْعُدِهُمْ اَجْمَعینَ لَها سَبْعَة اَبْوابٍ لِکُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسومْ »1

نازل شد و پیامبر (ص) این آیه را از زبان جبرئیل (ع) شنیدند شروع کردند به ناله و گریه کردن و اصحاب نیز شروع کردند به ناله و گریه کردن؛ در حالى که نمى دانستند چه چیزى بر پیامبر نازل شده است و هیچکس جرئت حرف زدن نداشت.

برو به ادامه مطالب...

ادامه مطلب ...

به نام خدا

 

برای شادی و سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان (عج) 3 صلوات بفرستید.

با همان سند با استناد از رسول خدا (ص) روایت شده است: قسم به آن خدایى که جانم در دست قدرت او است! اگر یک حلقه زنجیر، همان زنجیری که خداى تبارک و تعالىٰ در قرآن به آن اشاره فرموده، روی زمین قرار بگیرد، زمین از شدت حرارتش ذوب خواهد شد و نیز هفت زمین دیگر را ذوب مى کند، پس چطور کسى در جهنم با آن زنجیر زندانى شود؟!!

 

همان

به نام خدا

 

برای شادی و سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان (عج) 3 صلوات بفرستید.

در زهد النّبى با استناد از ابى جعفر احمد قمى، از امام على (ع)، از رسول خدا(ص) روایت شده است: قسم به آن خدایى که جانم در دست قدرت اوست،! اگر یک قطره از آب زقوم بر کوه هاى زمین بیفتد، تمام کوه ها متلاشى مى شوند، پس چطور در جهنم، فردى از آن آب بنوشد؟!!

 

همان، ج8، ص302

به نام خدا

 

برای شادی و سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان (عج) 3 صلوات بفرستید.

على بن ابراهیم در تفسیرش با استناد از امام صادق (ع) روایت کرده است: وقتى این آیه شریفه « وجیَ یَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّم »1 بر پیامبر (ع) نازل شد، در باره تفسیر این آیه شریفه از ایشان سؤال شد. پیامبر (ص) فرمودند: همانا جبرئیل (ع) به من خبر داد و فرمود: هرگاه خداى تبارک و تعالىٰ تمام آفریده ها  را جمع کرد در آن هنگام مى فرماید: جهنم را بیاورید. پس در آن لحظه، جهنم را مى آورند، در حالى که هزار دستگیره و هر دستگیره صد هزار زنجیر نسوز دارد و هر زنجیر در دست یکى از فرشتگان بزرگ قرار دارد و نیز صدایى وحشتناک و حرارتى سوزان دارد و اگر خداى تبارک و تعالىٰ به او به اندازه یک نوک سوزن اجازه نفس کشیدن بدهد، تمام آفریده ها از بین خواهند رفت.

پس در آن لحظه ...

اگر مى خواهید ببینید  که در آن لحظه چه اتفاقى رخ خواهد داد لطفا به ادامه مطالب بروید.

ادامه مطلب ...

به نام خدا

 

برای شادی و سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان (عج) 3 صلوات بفرستید.

على بن ابراهیم در تفسیرش با استناد از امام صادق (ع) روایت کرده است: رسول خدا (ص) فرمودند: هنگامى که در معراج با جبرئیل (ع) بودم ، صدایى شنیدم که من را پریشان کرد. از جبرئیل (ع) سؤال کردم: اى جبرئیل (ع)! این صداى وحشتناک از چه بود؟

براى دیدن ادامه مطلب لطفا به قسمت ادامه مطالب بروید

ادامه مطلب ...

به نام خدا

 

برای شادی و سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان (عج) 3 صلوات بفرستید.

 

شیخ راوندی در نوادر با استناد از زید، فرزند امام سجاد (ع) ، از پدران بزرگوارشان (ع) ، از امام علی (ع) ، از رسول خدا (ص) روایت کرده است: به راستی که آتش دنیا ، یک هفتادم آتش جهنم است و آن را هفتاد بار با آب خاموش کرده اند تا به این صورت در آمده است و اگر این طور نبود، انسان نمی توانست به آن نزدیک شود و طاقت حرارت آن را نیز نمی داشت و آن را در روز قیامت می آورند و وارد آتش جهنم می کنند ، آن گاه آتش دنیا ناله ای می کند که از ناله آن ، هیچ فرشته و مقرب و پیامبری باقی نمی ماند؛ مگر اینکه بر زمین می افتد و زانوی غم بغل می گیرد.

 

همان ، ج 1 ، ص 55

به نام خدا

 

برای شادی و سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان (عج) 3 صلوات بفرستید.

 

شیخ صدوق در امالی با استناد از از امام محمد باقر(ع) ، از رسول خدا (ص) روایت کرده است: وقتی به معراج رفتم، تمام خلایق را به من نشان دادند و تمام فرشتگان از دیدن من خوشحال شدند، به جز یک فرشته که پریشان و غمگین بود.

به جبرئیل (ع) گفتم: این کیست که اینطور غمگین و عصبانی است؟

جبرئیل امین (ع) فرمود: این فرشته « مالک » ، مسئول جهنم است.

به او گفتم: به او بگو کهع آتش را بر من نشان دهد.

آن گاه جبرئیل (ع) نزد مالک رفت و به او گفت: ای مالک! ایشان محمد رسول خدا و خاتم الانبیا است، او از من خواسته است به تو بگویم که آتش جهنم را به او نشان بدهی.

مالک نیز یک شعله از آن را به من نشان داد.

امام محمد باقر (ع) می فرماید: از آن زمان به بعد هرگز ایشان را متبسم ندیدند.

 

همان ، ص 357

به نام خدا

 

سلام   از امروز با کمک خدای مهربان و بزرگ و بخشنده داستانهای واقعی در مورد جهنم و عذابهای جهنم بنویسم این داستانها از زبان مبارک رسول خدا ( ص ) بر گرفته شده از کتاب « مسند الرسول » علامه شیخ یحییٰ فلسفی دارابی می باشد.

 

برای شادی و سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان (عج) 3 صلوات بفرستید.

 

و اما...

 

 

برای دیدن توضیحات  لطفا به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب ...